U DSWRVL HF E B MG CSVLNORNE WNE M A ETO E A F L E ÖL HTI E TUE VR EDN L TL I I E Z KNE H R A KIExFRIE AG B E URSUG U ÖNN I DSL N1 Ü E LNL I ASÜTN ,E E 1 N EG : ➽ A F ute e fr ir h g Gö edrF l gt S i ebe e mn s Ml ee l a s gl ü d i t e r ß e e e i: k t lr t i u 4 iimtr s r eci l l imt i l =F lr ti dr Mt F l g t s n e o t nGö e o e a c i di ulze be e n e i e e e i ei g nrme r ß n dr u h n v e u l i t. l b id l gs hi e. ec nt n t ➽ S wr e r h g ub w ht w n d Ke e ä h n uen n el g n dr m i ed n i t af e ar, e n i l bf c e af a dr e e o e i e ci e l i i t drO gnlo e b e ek wr e! e r i a l a g dct ed n i fi ➽ F l ne n e Kle a en W n s w he d e Tu n h g ba ctwr e, e e i i dr ä l gr . e ni är n dr or i t er u h ed n l t e c sn s utr e Jce i di ne dr ak amKr e am et n ug h b n e öpr bse af e o e. ➽ F l r glm ßg pä nee – e pse d Srys b I T R P R e e e e äi imr gir n dr as n e pait e N E S O T l i ehli h NseF l dre nc dr orn h utrH z tok e. r äl . as e e ü n a h e Tu i t ne i erc n n tc l f c t D pa eS n e dr e h ß Oe sn dfni dr a c eO dfr i rl o n o e dr e e f ni d e i v efl h r aü e l i it s t . Tue s or nk i » a ooBloo Wm « Bl r/ a r t t s CAHIP OC- P T ! Tue s m grn emG w h or n k i e g i t i ei t c u d n oa v S - h p n i nvt em k S a e i i . L n e:19 8 cm ä g n 4- 3 , 1 T l eu g 168/0 al r n: 1/ 4 3 ii 1, R du:1 5 7 m1 8 ) ai s 9 , 1 (5 cm , G w h 2 6 gP a ei t . 0 / ar c: 6 . [1 04] 0529 0519[1 05] PRURÜ AKH FR TUEGHR ORN E E 499 19 , Tue bn u g or n d n i »L R d a S 2 TT a cl T « i Lse S Fe n as n i r u d e e u d F ie n n am l ih i ct im U kae, w n nlr n a n S v i o Irr S t u e n he k or i zr c k m n L uükom e. e e g n Se ena h d i ifc i e I T R P R Pr u N E S O T ak h r m dr A g b, i e nae t w n Ir R c k h a n he ük erg el nit hne de pat s itr i , Wn s hts hi e h i dc uzc eb Ir e g prt nAts s e ake uo . D i k nts h e e am e n i j dr t c a su dS k n e u n i ö nn e u bs h e Ir nA n ec wr he u t s u gn ßn f g e e e. l i ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... ... ... ... ... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. .. . . . e a is g D nt 0 : : : 10200 208040 :1 60 60 00 : 01 : 40 2 20 :0 0 0 : : : 10102 602080 :0 40 40 20 : 00 : 80 6 10 :0 0 Ihi cb n z ü sä s n u c p e es r k tt a m u m Sm as t a g P khb eush a u i g it r rt t c b t a r ht d W d hz i e e i s unr r n c t shbpte n ceelzr . i ai e Dne onr sg t a a on g Snt M o n t a g 0 : : : 00101 406020 :2 80 80 10 : 02 : 20 4 10 :0 0 D e am n PRURÜTUE AKH FR ORN MnTe nu m: eeef n me i lo r................ ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... . .. .... . ... . ... .. .. ... ........ ........ ........ ........ ........ I Nfl t v s m oa b eetn tl i r äde t i n............. g :.............. .. . . . . . ....... ....... . . ..... . ....... . . ..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... .... ... . MnT r Ht .. eeo / üe .. i u t:.. . h c to t iw M AfdrR cs t ht u e üke e a i I TRP R NE S O T e e i n pat c eC ekse r k s h hcl t i i z Pce fre um ak n ü i e n e t g e S t u fr i ä g k or ü n i i S i e zs m n e uam e g set M d b l tl. i em e e l t i i g n e Sf k n e e d n tt ö n n i S gih a h kn i l c b ae, e e wsi s h n r d t a S co e e g e li hb n a e. g ea rt Fi 499 39 , 0 : : : 20001 804060 :1 20 20 10 : 01 : 60 8 00 :0 0 Rtt nvr ebce, nl So pr oa o sodr ak n k t p e i i . . ZZ h 4 0 ei h 1 9 gP a - al - , w t . 8 / ar : 1G c: 1 . [ 391] 0205 Sl nib tl S i ee e t Ztuk hr ük tdn epn i eRck ee i tr eeu hi n rn ni e S e d D d oe ni v a a tr e . s t u. m A _ or n h_ T T ue ur 1 5 1 82 0n d _ 4 x 1. d i 1 F I eih htH e ü h S e e on r r c ri l S : is he ei b m c i Kf n Tr s- o k a ee oe kPd t u i s unir ue s h P kh I ea u r r r GA S a,nlnen RT d u aetl h I zi l iem e eITR n nN d E SO S p Sa eeV PR h s on d o T o. l g r rt r rc. a eh it 1. 91 1: 7 00. 5 13 Hre er n Tue s s h h» e UC « or nk c u N o R i S hl:P, S h a e, ei h c ae U3 c nl nG w t l c: 3 4 gP a . 4 / ar 2 . Hre:G 2 53 5 3 3 03 er n r 6 - 0 [ 03 4] . , , D e:G 2 02 5 3 3 0 5 am n r 4 -7 [ 03 4] . , , sa 499 39 tt 2 9* 9 t , , 9 9 Hre er n D e am n *ttpe ei d o L fr ne/ ese enuvr nl h Sa r s sn v n i eat n Hr l r neb dc t i e tl i i emf h n Vr afpe e A e n eüre St n e oe pol e ek u r s l a gf h n ea g bt e s i. l t eku v TpS hr e sm na eu d es hr n. xl s e o-i eh t ot g n Vr c eu g i c i i